ZEERUST De buitenplaats Zeerust stond niet aan de kust, zoals de naam doet vermoe den, maar aan de Abeelse Zandweg te Middelburg, schuin tegenover het slot Ter Hooge. De PZC vermeldde de eerste week van oktober 1984 dat er op het bureau voorlichting der gemeente Middelburg een plan ter inzage was gelegd inzake de uitbreiding van het 'Plan Toorenvliet'. Dit plan houdt onder meer in, dat er vanaf de Koudekerkseweg, bij de ingang van de Abeelseweg, een rondweg aangelegd zal worden, richting Nieuwe Vlissingseweg. In en rondom deze weg liggen percelen grond, waar in de 17e en 18e eeuw buitenplaatsen stonden, n.l. Lustenburg, Damrust en Zeerust. Zij grensden aan de buitenplaatsen Toorenvliet en Vijvervreugd. Lustenburg is thans nog een boerderij; Damrust en Zeerust werden vóór 1820 afgebroken. Aan Zeerust wil ik enige aandacht wijden. Kastelen en buitenplaatsen werden in het verleden in Walcheren en elders gebouwd op zodanige plaatsen, waar men tevens de beschikking had over uitgestrekte landerijen, waarop bos kon worden ingeplant en grachten of vijvers rondom het buiten aangelegd konden worden, 'grote en vruchtbare boomgaarden, vermakelijke wandelaardijen en alles wat een hof vercieren kan', aldus Gargon. Dit was ook het geval met Zeerust. Op een kaart uit 1753 is duidelijk te zien, dat de tuinen van Zeerust, waartoe ook een tuinmanswoning behoorde, een beplanting hadden in vakverdelingen, met wandelpaden en lanen. Weinig of niets herinnert meer aan Zeerust, geen weg of straat is naar deze 9

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 11