LAAT HET DE WETE WETEN voorwaarden vindt plaats in het logement 'Antwerpen'. 'Zeerust' wordt ingesteld op een bedrag van 750 pond Vlaams. Daarna volgen er biedingen door J. van Buuren, C. de Péval, J. Machielsen en J. van den Broecke. Koper wordt 'Anthony de Wind, lid van de Rechtbank alhier woonachtig', die 1000 pond Vlaams biedt. Daarna kwam 'Zeerust' op 9 oktober 1810 in bezit van de Middelburgse burgemeester mr. Jacob Hendrik Schorer. In zijn dagboek schrift hij: 'Ik kogt heden 'Zeerust', agter Toorenvliet gelegen. Mijn oogmerk is eijgentlijk om, wanneer ik eens amptloos wezen zal, mij dan enigzints te amuseren met den landbouw, waartoe dat terrein in 't klein, met hetgeen ik reeds heb, vrij convenient is'. Zijn echtgenote, jkvr. Johanna Maria van den Brande, erfde n.l. in 1793 het buiten Toorenvliet, afkomstig uit het familiebezit van haar moeder Suzanna Maria Tresel Bevers, zodat Toorenvliet en Zeerust een aaneengesloten geheel vormden. Vóór 1820 is 'Zeerust' gesloopt, dus nu ruim 160 jaar geleden. 'Zeerust' dat eens bewoond werd door de grote zeevaarders Cornelis jr en Geleijn Evertsen; zij stamden af van de in Zoutelande geboren schipper Evert Heindricxsen. Nu wellicht binnen afzienbare tijd een rondweg aangelegd zal worden op de gronden, die eens tot 'Zeerust' hebben behoord, zou de mogelijkheid kunnen bestaan, dat men nog oude funderingen zal opgraven. Degenen die namen moeten bedenken voor nieuw aangelegde wegen zouden eens kunnen overwegen of een deel van deze nieuwe weg naar de verdwenen buitenplaatsen Zeerust, Damrust en Lustenburg genoemd kan worden en zó het verleden levendig te houden! J. Poppe Bronvermelding: F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen Gargon, Walcherse Arcadia L.F. de Beaufort, Levensbeschrijving 1730 Zeeuws Genootschap: Dagboek van Jacob Hendrik Schorer 28 juli 1809 - 6 dec. 1810. Noordendolfer Ons lid C. Dingemanse, van geboorte een Zoutelandenaar, woont al 36 jaar in de straat, genaamd Noordendolfer. Hij wil graag de herkomst van die straat naam weten. Nu had ik dit natuurlijk gemakkelijk kunnen vragen aan onze experts (Karelse, Kooiman, Stol), maar ik vraag me af of er op Walcheren nog meer straatnamen zijn, waarvan de herkomst niet duidelijk is. Wilt U hierop eens reageren? Aan de heren Kareis, Kooiman en Stol uiteraard de vraag om antwoord op het probleem Noordendolfer. H. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 14