NOGMAALS: ALTERNATIEVE NAAMKUNDE Troefkaart of Joker Voor de lezers die hebben meegeleefd met ons gestoei met de naam ROTTIER nog een aardige verrassing. Ik ontving een prentbriefkaart uit Annecy (Frank rijk) met een afbeelding van het mooie kasteel Chateau de Montrottier in die omgeving. Dijkje Betekenis van de namen Sierevogel en Ventevogel De 2e naam komt in Arnemuiden voor, de le blijkbaar niet, maar men vindt daar wel veel Sierevelds. Mocht Sierevogel een (humoristische?) variant zijn van Siereveld, dan is het denkbaar dat ook Ventevogel zo'n variant is, bijvoorbeeld van de in Middelburg voorkomende naam Vendevielle of Venteville, die duidelijk van Franse of Waalse oorsprong is. In Kats kwam begin 17e eeuw de naam Siereveld voor, zoals blijkt uit het artikel 'Kats, anno domini 1609' van Weiten in Zeeuws Tijdschrift 1984 -6. P.J. Meertens zegt in 'Zeeuwse familienamen' op blz. 51: 'Sier(e). Afkorting van Rogier, Rosier of van Ogier, Osier. De naam van een bekende Arnemuidse familie, Siereveld het veld van Sier?) zou hieraan ontleend kunnen zijn, tenzij men er de plaatsnaam Zijderveld in moet zoeken'. Andere Vogel-namen zijn Stoorvogel (zie telefoongids Hulst), en Vogel zonder meer, die ook in Arnemuiden voorkomt. Betekenis van 'ingen' in 'Vlissingen' (Naar aanleiding van een zijdelingse opmerking van M. Kooiman in De Wete van januari 1986, 15e jaargang nr. 1, blz. 28, ongeveer in het midden) Wat Moerman op p. 116 schrijft, wijst m.i. in de richting van een afleiding van Vlissinghem, dus hofstede van de mensen van Flisso of Flisse. Moerman vermeldt op p. 85 bij 'heem' dat de uitgang -hem in later tijd meermalen is verdwenen. In het etymologisch woordenboek (Aula-pocket) van De Vries vond ik al bladerend enkele voorbeelden van het afslijten van -hem: Gendringen uit Gendrichem Hermelingen uit Hermelinghehem Rheden uit Rethem Poperinge uit Pupringahem Ook -ing in het midden van een -inghem-naam slijt wel af, b.v. in: Gorkum uit Gorinchem Kekum uit Kedichem Zoelekerke uit Zoetelingskerke. Ik zou me kunnen indenken dat zowel in Wets-Vlaanderen als op Walcheren de oorspronkelijke naam van de hofstede/nederzetting 'Vlissingehem' was, en dat daaruit in Vlaanderen -ing afgesleten is, en op Walcheren -hem. K. Kareis 13

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 15