WALCHEREN IN WOORD EN BEELD Voor onze aandachtige lezers die bijgaande tekening niet direkt thuis kunnen brengen, dient vermeld te worden dat hij de situatie weergeeft van de Korendijk en de Kinderdijk in Middelburg ter hoogte van het Bellink-brugge- tje. De overkant van de drukke kaaienroute van en naar Veere, de rustige kant dus. Door die rust en het vooralsnog ontbreken van de noodzaak het rijprofiel aan te passen, heeft dit oude stadsgedeelte zijn typische tijdloze karakter behouden. De pakhuizen staan er nog, hoewel een aantal intern verbouw is tot meerdere kleine (gestapelde) wooneenheden. Van de voormalige schippershuizen, waar allang geen schippers meer wonen, zijn de meeste inmiddels gerestaureerd tot woningen, die van alle moderne wooncomfort voorzien zijn. De kleine binnenvaartschepen die hier tot ver in de vijftiger jaren nog stukgoed aan- en afvoerden, zijn verdwenen en daarvoor in de plaats zijn polyester plezierjachten gekomen die ondanks sfeerverarming toch nog het beste alter natief vormden. Immers hierdoor kreeg dit havengedeelte weer een functie die op het vervoer te water gericht is. In de periode hiertussen was er echter wel enig verval, omdat er geen of alleen het allernoodzakelijkste onderhoud plaats vond aan pakhuizen en voor zieningen. Gras tussen de keien, een lekkende dakgoot, groene algen op stenen 16

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 18