HERKOMST VAN DE NAMEN ORANJEZON EN ORANJEBOSCH en verrotte deuren; allemaal symptomen van het eerste verval dat nu echter 0.a. door de hiervoor genoemde omstandigheden een halt toegeroepen lijkt. Belangrijkste stimulans voor het wonen in de binnenstad en het prettige woonklimaat daar, is, dat er altijd iets te zien en te beleven is en niet in de laatste plaats de sfeer die hier nog is blijven hangen van het verleden. Iets van dit alles weerspiegelt zich ook in de straatnaamgeving, te weten: Korendijk en Kinderdijk. Grappig is te constateren dat ze zijn gelegen in het verlengde van de Kousteensedijk, een straatnaam die reeds veel bediscussieerd is. De overkant van het water heet Turfkaai, Houtkaai, Londensekaai, Bierkaai en Rouaanse kaai. Dit verschil in achtervoegsels zegt iets van de ontwikkeling van de stad. Namen als Korendijk en Kinderdijk geven duidelijkheid over functie en verleden. Maar anderzijds roepen ze ook weer een heleboel vragen op. En met name een aanduiding als Kinderdijk kan een bron zijn voor hernieuwde discussie tussen straatnaam-specialisten, een discussie die nu over de Kou steensedijk afgesloten lijkt te zijn. F.A. Broeksma (naar aanleiding van de vraag in De Wete van januari 1986, 15e jaargang, nr. 1, bladzijde 6 onderaan) Bij Domeinen in Kloosterzande heb ik geverifieerd dat hier Kroondomein lag. Dit is per 1 januari 1973 met alle andere kroondomeinen in Nederland overgegaan naar de Staatsdomeinen. Met het onderstaande heb ik geprobeerd de 'weg terug' te vinden. M.P. de Bruin, 'De Kust van Walcheren', blz. 41: ...'Oranjezon - aldus gehe ten naar een pachthoeve van het Oranjehuis'. Gemeenteatlas van Zeeland van Kuyper, 1866, kaart van de gemeente Vrouwenpolder: hierop staan al de huidige namen Oranjezon en Oranjebosch. Tegenwoordige Staat van Zeeland, deel 2, 1753, blz. 243, m.b.t. Vrouwen polder: 'De Heerlykheid komt den Heere Prinse van Oranje toe'. Kaart van Walcheren van de Hattinga's, 1750: hof en bos heten hierop Prince Hoef, resp. Prince Bos. Vrouwenpolder viel in de Middeleeuwen onder de macht van de Van Borssele's als heren van Veere. Hun markiezaat werd in 1567 gekocht door koning Philips II en na diens afzwering in 1581 door Prins Willem van Oranje. Dit is blijkbaar de oorsprong van het latere kroondomein en dus ook van de namen in kwestie. K. Kareis 17

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 19