FINANCIEEL VERSLAG OVER 1985 REKENING Inkomsten volgnr. 1. Saldo per 1-1-1985 ƒ24.154,94 3. Contributies 1983 17,50 5. Contributies 1984 612,50 7. Contributies 1985 13.969,10 9. Contributies 1986 77,50 11. Opbrengst publicaties 6.210,25 13. Bijdrage van de leden in de kosten van lezingen en excursies 487,42 15. Rente 956,83 17. Diverse inkomsten 39,75 Totaal ƒ46.525,79 Uitgaven volgnr. 2. Kosten uitgave 'De Wete' ƒ10.275,22 4. Porti 1.269,72 6. Zaalhuren en excursiekosten 193,46 8. Kosten van sprekers 477,05 10. Onkosten Veldnamencommissie 189,05 12. Kantoorbenodigdheden en onkosten secretariaat 1.322,71 14. Kosten van registratie Kamer van Koophandel 60,00 16. Kosten uitg. 'Kersaon uut 't Slopje' 9.365,56 18. Kosten uitg. 'Bloemlezing De Wete' 1.859,08 20. Kosten tentoonstell. Grote Kerk Veere 1.316,20 22. Kosten archivering verzameling 'Van Wallenburg 11,90 24. Diverse uitgaven 185,10 26. Kosten jaarvergadering 101,50 28. Batig slot 1985 19.899,24 T otaal ƒ46.525,79

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 20