BEGROTING VOOR 1986 Inkomsten volgnr. 1. Batig saldo 1985 ƒ19.899,24 3. Contributies 1986 14.000,00 5. Achterstallige contributies 750,00 7. Opbrengst publicaties 1.000,00 9. Bijdragen van de leden in de kosten van excursies en lezingen 450,00 Totaal 36.099,24 Uitgaven volgnr. Kosten uitgave'De Wete' ƒ11.000,00 4. Porti, w.o. verzendk.'De Wete' 1.300,00 6. Kosten van sprekers 500,00 8. Zaalhuren en excursiekosten 400,00 10. Onkosten Veldnamencommissie 300,00 12. Kantoorbenodigdheden en onkosten secretariaat 900,00 14. Kosten registratie Kamer v. Koophandel 60,00 16. Onkosten Commissie Kleine Monumenten 100,00 18. Onvoorzien, waaronder begrepen een reserve voor het uitgeven van veldnamenboeken 21.539,24 Totaal ƒ36.099,24

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 21