DIJKJE Stichting Behoud Onderwaterschatten in Zeeland Voornaamste geraadpleegde literatuur: Naast de in de noten genoemde werken m.n. W.S. Unger, De buitenplaats De Griffioen te Middelburg, Heemschut 1932, 88 e.v. N.B.: Bovenstaand artikel is een bewerking van een historische inleiding, gehouden ter gelegenheid van de officiële opening van de Middelburgse vestiging van 'De Roo en Fossen' (accountants en belastingadviseurs) in 'De Griffioen', 17 januari 1986. P.W. Sijnke Droomwereld Als kind droomde ik vaak dat vanuit zee een rij reuzengolven op de Vlissingse zeemuur kwam aanstormen. Golven hoger dan de Gevangentoren. En op het ogenblik dat die met donderend geweld in de binnenstad zouden storten, schok ik steeds wakker. De vreselijke gevolgen ervan heb ik dus nooit gezien. Nu ja, wel die van de ramp van 1953; dat was ook erg, maar slechts kinderspel in vergelijking met mijn kinderdromen. Zulke dromen zijn misschien onver mijdelijk als je op de Boulevard opgroeit. Andere malen droomde ik dat het zulk uitzonderlijk laag water was, dat voor de Boulevard een strook van wel twee kilometer breed was drooggevallen, dus bijna tot het midden van de Westerschelde. Daar was ontzettend veel te zien wat anders verborgen bleef. Omdat het opkomende water alles weer vlug zou bedekken, had je zo'n vliegende haast om te kijken, dat je na afloop niet wist of je het nu gezien of gedroomd had. Daarom ben ik blij dat de Stichting Behoud Onderwaterschatten in Zeeland nu voor ons zal gaan kijken. Nu ja, kijken met de handen natuurlijk, want het water is zo troebel dat het zicht soms maar twintig centimeter is. En als je dieper duikt, is het al gauw aardedonker, al is dat onder water misschien een verkeerde uitdrukking. Ze zijn nu druk bezig de bodem van de Westerschelde te verkennen. Ons eiland wordt op die manier met een flink stuk buitendijks heem uitgebreid. Een echte droomwereld waar u nog wel meer van zult horen. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 25