'FORTBEWAARDER' GEVRAAGD DIALECT Kastelen in de 17e eeuw in Holland en Zeeland Vorig jaar werd de 'Kastelenstichting Holland en Zeeland' opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel om de interesse in en de zorg voor de in de westelijke provincies van ons land aanwezige kastelen en historische landhui zen te bevorderen. Dit doet ze onder meer door het houden van een tentoonstelling van reproducties van 17e eeuwse kastelenprenten. Die tentoonstelling is in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg van 3 juni tot en met 28 juni a.s. Wie er meer over wil weten, kan zich wenden tot de 'Kastelenstichting', postbus 222, 4330 AE Middelburg. De Werkgroep lokale geschiedenis Vlissingen zoekt ter ondersteuning van het schoolprojekt 'Fort Rammekens' enkele enthousiaste vrijwilligers voor de zomermaanden. De werkgroep is een samenwerkingsverband van ambtenaren en onderwijs gevenden met het doel de geschiedenis van Vlissingen meer toegankelijk te maken voor de scholen, waarbij gebruik gemaakt wordt van bronnenmateri aal. Tot nu toe zijn er diverse projekten ontwikkeld, waaronder 'Fort Ramme kens'. Dit projekt, dat samen met de werkgroep natuur en milieu-educatie Vlissingen aan de Vlissingse scholen wordt aangeboden, houdt in dat de leerlingen en hun onderwijsgevenden daar samen een hele of halve dag in een historische omgeving hun lesprogramma kunnen ondergaan. Aangezien het fort eigendom is van Staatsbosbeheer, stelt deze instantie terecht wat voorwaarden t.a.v. het gebruik van het fort. Eén ervan is, dat er tijdens zo'n lesdag permanent iemand ter plaatse is, die mede een oogje in het zeil houdt. Zo iemand zoeken we. Hebt u nog vragen of nu reeds belangstelling, neemt u dan kontakt op met C.H.J. Peters van de Werkgroep lokale geschiedenis Vlissingen, te bereiken Gem. Archiefdienst, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen, tel. 01184-87331. Op 18 december van 't vorig jaer, waere me mee zö'n 65 mensen bie mekaore gekomme. 't Gieng toen over en in 't dialect, deur mevr. Van Nieuwen'uze. Vö de pauze gaf ze een uutleg van de verschillende dialecten, die d'r in Zêêland vökomme. Dinae vertelde ze verhaoltjes in 't dialect. D'r wier vrêêd vee om gelache. 'k 'Ope êên dieng, dat aolle vertelsels van dien aevond nie echt gebeurd bin. Wan anders slaen 'k m'n voorouwers nie 'ooge an. vdD 26

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 28