KUSTBEVEILIGING Dat de bescherming van ons Walcherse heem d.m.v. dijk en duin ook beveiligd dient te worden, maakte de heer M.A. van Dijk ons duidelijk in zijn lezing op 26 februari 1.1. Met een duidelijk uitgesproken 'Mooi', toen de microfoon werkte, vergastte de spreker ons op een serie, inderdaad heel mooie, dia's. Dat kustverdediging een dwingende noodzaak is, is bij u allen bekend. De meesten van u herinneren zich nog wel, dat het water hier en daar in Zeeland in 1953 meer dan 1 mtr. N.A.P. stond. Ons werd duidelijk gemaakt, dat Provinciale Waterstaat uitgaat van de volgende items: strand in stand houden d.m.v. paalschermen (de welbekende paalhoofden) met eventueel zandsuppletie. Een breed strand remt immers de uitloop van de golven. Duinvoet-versterking d.m.v. rijshoutschermen en helmbeplanting. Eventu eel versterking d.m.v. steenglooiingen. Aanleg van dijken als dit alles onvoldoende blijkt. Na het aannemen van het wetsvoorstel 'Deltasterkte is 1 m niveau hoogwater 1953, toonde de spreker in een 'rondje Walcheren' hoe deze kust op de schop, resp. de bulldozer genomen wordt. Begonnen werd bij fort Rammekens, waar men een buitendijk om het natuur reservaat legde. Vervolgens richting Vlissingen waar de Oranjedijk verstevigd werd door de kust aan de landzijde te verstevigen met zand, klei en beton. Zo kon het historisch belangrijke muurgedeelte gespaard blijven. In verband met de geschiedkundige waarde worden Vissershaven, Koopmans haven en Keizersbolwerk gespaard. De kustlijn langs de Vlissingse boulevard is al enkele jaren voorzien van een glooiing, terwijl onlangs een nieuwe boulevardmuur met parapetten (uitste kende stenen, welke de kracht van de golven breken) aangebracht werd. Het bekende 'overslaan' behoort voorgoed tot het verleden. Voorbij Vlissingen in noordelijke richting speelt het begrip 'lijerosie' een rol. Er wordt n.l. door de stroom zand afgezet aan de n.w.-zijde van de paalschermen en afgevoerd aan de z.o.-zijde ervan. Dit kunt u met eigen ogen aanschouwen bij de consumptietent 'De Zeeuwse Rivièra' bij Zoutelande. Het kustgedeelte Zwanenburg en Westkapelle krijgen hun beslag in en na 1986. R.R. 27

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 29