DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN Verschijnt aan het begin van elk kwartaal ISSN 0166-2325 15e jaargang nr 2-april 1986 Redaktie F.A.Broeksma M.J. v.d. Driest - Louwerse C.I. van Nieuwenhuyzen J. den Hollander P.W. Sijnke Bijdragen voor De Wete kunnen worden ingezonden bij het secretariaat van de Heemkundige Kring Walcheren, waar ook copy-papier verkrijgbaar is. Copy voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 1 juni 1986. Lidmaatschap der Heemkundige Kring Walcheren, inclusief abonnement 17,50 per jaar. Dagelijks bestuur P.W. Sijnke (voorzitter), Doornlaan 9, 4334 BT Middelburg Telefoon 01180 - 26609. J. den Hollander (secretaris), Essenlaan 7, 4334 BL Middelburg Telefoon 01180 - 27778. L.D. de Vlieger (penningmeester), IJsselstraat 110, 4335 KE Middelburg Telefoon 01180 - 27293. Giro 2405163. Administratrice P.A. Jasperse-Hoogerheide, Ter Hoogestraat 55, 4335 EM Middelburg Telefoon 01180 - 28913 Vaste medewerkers van De Wete Walcheren in woord en beeld: F.A. Broeksma Dijkjes: A.H. van Dijk Boekbesprekingen: P.W. Sijnke Bij de administratrice en in de boekhandel verkrijgbare uitgaven van de Heemkundige Kring Walcheren. De veldnamen van Koudekerke; leden 12,50, niet-leden 16,75. Het v.d. Perrehuis; F.H. Jilleba; leden 6,90; niet-leden 8,90. Kersaon uut 't Slopje; J. Vader; leden 13,50; niet-leden 18,90. Ter Garnalenvangst omstr. 1920; G.Jasperse; leden 3,50; niet-leden 4,90. Bloemlezing van artikelen uit De Wete; leden 3,50; niet-leden 4,90. De Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande; leden 24,95; niet-leden 29,95. Bij de administratrice zijn - voor zover nog voorradig - verkrijgbaar exem plaren van voorgaande jaargangen van De Wete. Kosten per nummer: jaargangen vóór 1981: 1,00; jaargangen na 1981: 2,50.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 2