DUINVORMING Dan waar beschermd door dijk en duin Aldus meldt het Zeeuwse volkslied reeds de noodzaak van bscherming tegen het zeegeweld. De natuur is hiermee begonnen, hetgeen de heer H. Mandemaker in zijn lezing over duinvorming op 22 januari 1.1. boeiend uiteenzette, aan de hand van een aantal dia's. Van Skagen tot Kaap Gris Nez bevindt zich een duinkust, enkele duizenden jaren geleden gevormd. De vloedstroom voerde zand aan van o.a. Wezer, Elbe, Rijn en Maas, dat zich als strandwal afzette. Hier werd door de zee de bekende blauwe zeeklei gedeponeerd. Terwijl zich, in gevormde lagunes achter de strandwal, veen vormde. Zowel resten van klei- als van veenlagen treft u nu nog aan op het strand bij Westduin, Dishoek en aan de noordkant van Walcheren bij 'De Hamster'. De meest heersende aanlandige wind verstoof het aangevoerde zand. Dat zand werd door obstakels, als aanspoelsel, vastgehouden, zij het voor korte tijd: nieuwe miniatuurduintjes. Pas als planten zich hierop vestigen, bestendigt de duinvorming. Deze jonge duinvorming vindt alleen plaats op een breed strand: hier alleen bij Oranjezon. Pionierplanten zijn in deze: zeeraket, biestarwegras en zandzegge. Deze planten verdragen overspoeling met zeewater. De ons allen bekende helm verschijnt pas, wanneer de duintjes zo hoog zijn, dat ze niet meer overspoeld worden. .PIONIERS 28

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 30