We zijn dan te gast bij de P.Z.E.M. De genoemde afdeling Voorlichting geeft ons dan uitgebreide informatie over 'Wat is en doet de P.Z.E.M.' Zaterdag 23 augustus 1986 Onze jaarlijkse dorpswandeling - in dit geval is het een stadswandeling - is gepland op zaterdag 23 augustus 1986 in Arnemuiden. We waren al eerder in het overal bekende en beroemde vissersplaatsje. We meenden echter dat het, gelet op het sterk toegenomen aantal leden, dat we wat de dorpswandelingen betreft, best opnieuw konden beginnen. Ons voornemen is daarom, om de steden en dorpen op Walcheren in alfabetische volgorde te gaan bezoeken. Vorig jaar waren we in Aagtekerke. Dit jaar dus in Arnemuiden. Ons lid J. de Klerk, woonachtig in de stad aan de Arne en uiterst deskundig waar het zijn woonplaats betreft, begeleidt ons op deze wandeling. We verwachten U op genoemde zaterdag 23 augustus a.s. om 10.00 uur 's morgens op de Markt bij de Hervormde Kerk.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 35