STINSE FLORA OP WALCHEREN Arnemuiden was (evenals Westkapelle en Domburg) zo'n smalstad. Wel werd het versterkt, en van de gracht is nog een deel te zien ten noorden van de spoorlijn. Dat op Walcheren verschillende soorten van de stinse flora*) voorkomen, is niet zo verwonderlijk. In onze binnenduinrand en ook elders verschenen bekende buitenplaatsen, zoals Duinbeek, Zeeduin, Ter Hooge, Der Boede, Het Moesbosch e.a. Daar treft men, ook na de tweede wereldoorlog, nog verwilderde sierplanten, geneeskundige of keukenkruiden aan. We kennen allemaal wel de sneeuw klokjes en narcissen van het Berkenbos. Minder bekend zijn misschien: de wilde hyacint, de voorjaars-helmbloem, het longkruid en het dasiook. Het - voor u ongetwijfeld bekende - grafmonument in het Moesbosch is in het voorjaar overdekt met het witte dasiook, familie van onze ui. Ook in Der Boede kwam deze plant tot de laatste verbouwing voor, evenals in Ter Hooge. De voorjaars-helmbloem kleurt een ommuurd terreintje aan de Wijngaard straat in Domburg in april paars, terwijl deze bloem ook de tuin van de oude villa Duinenburg daar siert. Wat betreft de gevlekte aronskelk: deze komt o.a. voor bij Westhove, in Ter Hooge en langs de B-wegen. De familie De Looff - de Pagter uit Koudekerke bleek deze plant in de tuin te hebben staan. De door de heer De Ru genoemde salomonszegel is een kalk- en vochtminnen- de bosplant. De duinvariëteit: de polygonatum officinale is een plant van jonge, kalkrijke duinen. Ontkalking, ontwatering en betreding hebben deze plant waarschijnlijk doen verdwijnen. In het Nollebos in Vlissingen zijn de salomonszegel en andere soorten weer aangeplant. Bedenkt u wel, dat het merendeel van deze planten beschermd is! Stinse flora: wilde (verwilderde) planten, die je aan kunt treffen bij oude buitens (een Stinse is een adellijke hofstede in Friesland). 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 7