EEN PADJE MEE TEGELS Wanne wou voren in 't 'of een nieuw padje 'ebbe. Mee tegels inplekke van grint en dan ook onder de raemen, dat was makkelijk k je die mocht wasse. En dan langst die tegels een opstaend randje, dan kon je 't waeter zó vort vaege. 't Ouwe padje lag der a jaeren en 't was glad smerig 'eworre mee gos en vuulte der tussen en onder de bóómen groenen uutslag. As 't regende was 't aol slik, want grint moe je eigenlijk ieder jaer uutscheppe en wasse, mer dat was niks voo Kees. En noe lag 't er zó erbarmelijk bie, da ze der eigen der vóo schaemden. Kees zou de zaek saemen mee buurman Pier wel es klaere. Z'aelden twi zakken grof zand en begonne 't grint uut te scheppen. Dat viel barre tegen! 't Was êên gróöten troep van stêêntjes en grond en aoller'ande rommel. Daer kon je toch niks mir mee beginne, dus 't wier op een 'óöp achter 't 'uus 'egooid. Der wier een pront beddetje mee zand 'eleid en Pier dee 't 'êêl persies mee een touwtje der langst, en goed kieke dat 't zand overaol gelieke lag. Toen de tegels der op. 't Was een vee gróót kerwei en 't viel vee tegen, maer in den achtermiddag was 't gebeurd. Z'aodde aollebei een stieve rik van 't bukken en zere knieën van 't krupen, mer ze waere zó gróós as een knien mee een kap'oed op. Ze gienge bie Wanne een bakje koffie doe, want dat aodde ze verdiend, dat zei Wanne ook. Toen a ze dae zo zaete, zei Pier ineens: 'Dien gröóten 'óöp mee die ouwe grint en rotzo, wat doen me daer mee?' Dat wist Wanne wè: 'A je noe neven 't 'oenderkot een pit graeve, dan kan je 't daer ingooie, dan zie je der niks mir van!' Zó 'ezeid, zó 'edae en mee vee zuchten en steunen goenge ze wee an 't werk. Toen a de kute diepe genoegt was, kieperden ze den troep der in. Keurig! Mer noe zaete ze wee mee een 'óóp grond, die k uut die kute gekomme was! Kees krauwden es in z'n 'aer en vroog: 'Waer bluve me daer noe mee?' 'Jae', zei Pier, 'daer zit mer één dieng op: een aore pit graeve om die grond in te doen!' Kees stoeng even te kieken en toen zei den: 'k Stae net te dienken: zó bluve men an de gank! M'aodde beter inêênen twi kuten kunne graeve, dan ware me glieke overaol van af 'ewist'. C.I. v. Nieuwenhuyzen 6

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 8