DE VROEGERE BEGRAAFPLAATS TE VROUWENPOLDER Souburg mee te lopen met een te offeren kaars in haar hand. Bovendien moest zij een zilveren penning en een kaars offeren in de kerk van Onze Lieve Vrouwe in Den Polder. De schout en zijn vrouw kwamen er slechter af. Op 2 mei 1569 werden zij opgehangen op de Markt in Middelburg, samen met de Koudekerkse schoenlapper Jacob Antheunis.Hun goederen werden verbeurd verklaard ten gunste van koning Filips. Zelfs in 1571 werd nog iemand ter dood veroordeeld, die aan de beeldenstorm had deelgenomen, maar omdat hij tot zijn moederkerk was teruggekeerd, mocht hij in gewijde aarde worden be graven. Dat er in Souburg een straat genoemd is naar de beeldenstormer De Deckere zal zeker niet geweest zijn omdat hij beeldenbreker was, maar meer omdat hij schout was, zoals meer straten daar naar een schout genoemd zijn. Na het zien van de chaos in de kerken, kapellen en kloosters, zei iemand: Schandelijk, waar men devotie pleghen sag, En Godt soo loflijck werd geëert, Waar Hij gedient wert, nacht en dagh, Daer sach men menschen heel verkeert, Met hamers, bijlen en gheweer, Als van den boosen gheest beseten, Het schoon cieraat met groot oneer, Hoe sij dat al in stucken smeten.! J. Poppe Bronnen: Middelburgs archief Documentatiecentrum Zeeland. N.B.: De laatste tijd is in Nederland grote aandacht besteed aan de beelden storm door middel van tentoonstellingen in belangrijke musea in ons land. door G. de Ru Rijdende van Veere naar Vrouwenpolder kunt U na de laatste bocht voor het dorp rechtsaf slaan, de Noorddijk op. Na slechts een paar honderd meter ziet U dan, ingeklemd tussen het duin langs het Veerse Meer en de Noorddijk, enkele grafstenen staan. Deze begraafplaats, in goed onderhoud bij de gemeente Veere, is niet groot: ongeveer 175 meter lang en 50 meter breed. Welgeteld liggen hier nog 11 stoffelijke overschotten, waarvan de liggende en ook staande grafstenen aangeven wie er begraven zijn. Sinds de nieuwe begraafplaats aan de Zoekweg in 1953 in gebruik werd genomen, is deze begraafplaats buiten gebruik geraakt. Niet zonder moeite vallen de inscipties op de stenen nog te ontcijferen. In volgorde van de jaren van de teraardebestelling volgen hier de namen der ont slapenen en verdere opschriften van de grafstenen. Een rustiger plaats voor een begraafplaats is niet denkbaar. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1987 | | pagina 15