BEGRAAFPLAATSEN TE VROUWENPOLDER door A. Prinsen In de eerste aflevering van de lopende jaargang deelde de heer G. de Ru enige bijzonderheden mede over de oude begraafplaats te Vrouwenpolder. In zijn artikel wekte de heer De Ru de indruk dat de door hem besproken begraaf plaats de oudste en enigste begraafplaats in Vrouwenpolder is geweest. Dat is niet juist. Van oudsher, d.w.z. vanaf het ontstaan van de parochie, werden de overledenen ter aarde besteld op het kerkhof gelegen rondom het kerkgebouw. Bij akte d.d. 27 mei 1873 had de Hervormde Gemeente te Vrouwenpolder deze begraafplaats in bruikleen af moeten staan aan de burgerlijke gemeente. Door deze overdracht werd de kerkelijke begraafplaats een 'algemene'. Op de ge deelten ten Noorden, Westen en ten Zuiden van het kerkgebouw mocht toen al niet meer worden begraven. Lang kon het begraven op het oostelijk gedeelte van deze begraafplaats echter niet doorgaan. Juli 1883 was er nog maar ruimte voor drie lijken. Het College van B. en W. werd daarom door de Gemeenteraad gemachtigd om te zien naar een terrein dat geschikt was voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats. Het College vond de heer J. de Visser, de molenaar van Vrouwenpolder, be reid tot het verkopen van een stuk grond, groot 19 are, 62 centiare, 'droog en zeer geschikt, omringd door beplanting', voor de prijs van 300,-. De totale kosten voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats werden begroot op 600,- (verplaatsen lijkenhuis: 100,-; aanleg en beplanting: 150,-; plaatsen ijzeren hek: 50,-). Nadat notaris D. Verhulst uit Middelburg een lening van 600,- had toegezegd, tegen een rente van 4,5% en een jaarlijkse aflossing van 50,-, werd besloten tot aankoop en aanleg over te gaan. Op 27 februari 1884 kon de Gemeente Vrouwenpolder bekend maken dat de algemene begraafplaats in de afdeling Vrouwenpolder, 'liggende rondom het kerkgebouw der Hervormde Gemeente aldaar', werd gesloten en dat de nieuwe begraafplaats 'liggende in de nabijheid van den molen', was geopend. De eerste ter aardebestelling op deze begraafplaats betrof het lijk van Jozias de Voogd, zoon van Jozias en Adriana Jobse, oud vijf maanden, overleden 26.2.1884 en begraven 29.2.1884. Sara Mersie, vrouw van Jan van den Broeke, was de eerste volwassene die op 20 maart 1884 op de nieuwe begraafplaats werd begraven. Bron: Gemeentearchief Veere: Archief voorm. Gemeente Vrouwenpolder: Notulen Gemeenteraad en Serie Ingekomen en Uitgaande Stukken. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1987 | | pagina 30