DE VELDWACHTER VAN VEERE 8. De Waard, a.w., blz. 209; OAWW inv. nr. 827. 9. Als noot 6. 10. Als noot 6 en 10. 11. De Waard, a.w., blz. 194; OAWW inv. nrs. 8, 9 en 827. 12. OAWW inv. nr. 24. 13. OAWW inv. nr. 12. 14. OAWW inv. nr. 21. 15. OAWW inv. nr. 20. 16. OAWW inv. nrs. 17 en 827. 17. OAWW inv. nrs. 29 en 827. 18. OAWW inv. nrs. 40 en 99. door J. Poppe Veere had in de jaren 1920 een eerbiedwaardige veldwachter, Perrels genaamd. Een man, die veel van de Veerse geschiedenis wist. Een vraagbaak voor velen, die van een gemoedelijk praatje met de Veerse bevolking hield. Maar ook de toeristen, die Veere bezochten en hem iets vroegen, beantwoordde hij in hun eigen taal. De roem van Perrels kon niet uitblijven en lees hieronder het lofgedicht op deze veldwachter gemaakt, dat ik in een uitgave van 'Ons Zeeland' uit 1929 vond:

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 18