dito Fv Kruitmolen 'De Eendracht te Middelburg, de kaart van J.L. van der Leye, 1742, in het middende proefpaal. Zeeland een collecte gehouden en die bracht 119.4.4 (ƒ716,op. De afge brande keten werden niet herbouwd en de zoutnering raakte steeds verder in verval. In september van dat jaar werd de kruitmolen waarvan een sociëteit de eigenaar was, publiekelijk verkocht en tot boerderij verbouwd. Gedurende vele jaren is ze bewoond geweest door de familie Reijnierse. 'De Grenadier' geleek veel op 'De Eendragt'. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 13