De derde kruitmolen, 'De Gouden Draek' of 'Goudend' zullen we behandelen in het volgende hoofdstuk, daar deze molen direkt te maken heeft met de kruitmolen onder Arnemuiden. Kopergravure door G. Koekers van het afbranden van de zoutketen te Arnemuiden op 7 juli 1802. Ook in Vlissingen hebben kruitmolens gestaan. Aan het vroegere Koopmans pad, nu in het midden van de Nic. Hoonighstraat, westzijde, heeft een poer (buskruit)- en oliemolen gestaan met de toepasselijke naam 'Niemand zonder vijand'. De eerste vermelding is van 1603; vanaf 15 juli 1698 was eigenaar Herman van de Putte, dezelfde als van 'De Grenadier' in Middelburg. De molen is in de lucht gevlogen op 20 maart 1701, palmzondag. Er was ongeveer 80.000 pond buskruit aanwezig. Er is veel schade aangericht aan ramen, daken en muren. Maar de wind woei gelukkig van de stad af. Er zijn waarschijnlijk geen doden gevallen; de meeste mensen zaten in de kerk in verband met palm zondag. De eigenaar verkoopt het terrein en op die plaats wordt geen nieuwe molen meer opgericht. Er komt wel een nieuwe kruitmolen aan de oostkant van de stad, op 't Eiland, aan de voet van de daar toen liggende duinen. Nu achter de Van Speijkstraat (naar de dijk toe) en die wordt in 1702 gesticht door Jacob de Witte, schepen van Vlissingen, en de naam ervan wordt 'De Fortuin'. Het kapitaal is verdeeld in 16 aandelen, parten, om het risico te spreiden. In 1765 spreken de bronnen plotseling van 'De Zeefortuin' en op dat moment waren boekhouders Louissen en Zn. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 14