DIJKJE Vergelijken we nu de tekst op tekening met de opgegeven tekst, dan rijzen er m.i. enige twijfels. Vooral omdat de tekening exact de juiste situatie weergeeft. Omdat echter verdere gegevens ontbreken zullen een aantal vragen voorlopig, misschien wel altijd, onbeantwoord blijven. Maar ook onbeantwoorde vragen horen bij de sfeer van Veere. En daarin is niets veranderd. Met dank aan de heer Prinsen, archivaris gemeente Veere. Erika is terug van weggeweest Dophei is Erika in het Latijn. Erika is ook sedert de oorlogsjaren de naam van de eerste duintop ten zuiden van Westkapelle en Erika was een lied dat de Duitse soldaten vaak zongen als ze over ons eiland marcheerden. Op de wijs van 'Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad'. En ze konden prachtig zingen, vaak twee- of driestemmig. Auf der Heide steht ein kleines Blümelein, Und das heiszt - - Erika. Dieses Blümchen ist mein kleines Schatzelein, Und mein Giek - - Erika. Het was niet bepaald een tekst waar de bloeddorst afdroop maar veel goede Nederlanders ergerden zich toch aan dat Germaanse zingen en kregen zo een vreselijke hekel aan Erika. Zo erg zelfs dat een meisje op onze school dat Erika heette voortaan alleen met Dop aangesproken wilde worden. Geen wonder dus dat, jaren later, een goede tandarts bij het zien van het bordje 'Erikaweg' in Westkapelle de oren begonnen te tuiten. Hij hoorde de krijgsliederen weer schallen en zwiepte het gehate bordje in de kreek. Toen dit zich nog een keer herhaalde besloot men deze gevoelens niet langer te kwetsen en het bordje te vervangen door 'Zuiderhoofdweg'. Maar nu zag ik plotseling bij de overgang naar het Zuiderstrand een gepolijste steen met 'Erika -22.4' erin gebeiteld. Erika is dus weer terug. Het wordt nu oppassen voor wraakzuchtige tandartsen! Op het eiland hebben nog een paar Duitse veldnamen de zuivering overleefd. De Fr. Barbarossaweg bijvoorbeeld. Genoemd naar het stützpunkt Friedrich Barbarossa bij Ter Buttinge. De bunkers ervan staan nog in het veld. En dan de Hamster ten noordoosten van Domburg. Toen de Duitsers langs de Noordzeekust een waarschuwingslinie tegen binnenvliegende bommenwerpers installeerden kreeg iedere sector een dierennaam, die leek op de naam van het bijbehorende vliegveld. Dus Löwe (Leeuw) voor Leeuwarden en Hamster voor Haamstede. En zo is de Hamster in Zeeland terecht gekomen en nu helaas helemaal ingeburgerd. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 25