Londense Kaai 17, Middelburg geometrische figuren Rouaanse Kaai 15, 17, Middelburg haan (hernieuwde levenskans), ster (hemelrijk). Vaak staat de boom geplant op een verhevenheid (aarde). Dichter bij huis zien we hem terugkeren in het klokkekleedje, op de werklap, in de test voor de oudste basisscholieren. De PZC wijdde onlangs zelfs een extra krullebak aan de boom in al zijn facetten. Ook siert de levensboom de nok van menige boerderij en komt in min of meer gestyleerde vorm voor in vele bovenlichten. Zelden in kleur (wel in Giethoorn). Eerst uit hout, later uit giet- of plaatijzer vervaardigd. Mocht u nog een 'leeg' puiraam hebben: in Veere worden nog levensbomen gemaakt. Over de, met name, Middelburgse bovenlichten ging het na de pauze. Een serie prachtige dia's toonde de verscheidenheid in de versiering hiervan: het eenvoudige middenhout of kruis werd getooid met bladrank of rozet, of voorzien van dier- of mensfiguur. Vaak ook zijn in het bovenlicht geometri sche figuren aangebracht evenals de eerder genoemde levensboom. De grote kennis, die de heer Van Santen over dit onderwerp zelf vergaarde, wordt misschien nog eens te boek gesteld 25

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 27