DIJKJE De 'Zwamme' en zijn voorgangers uit de pionierstijd. Heeft U de nieuwe radartoren op Erika, bij het Zuiderhoofd van Westkapelle al gezien? Het ding lijkt inderdaad op een grote lucifer, vandaar de bijnaam Zwamme. Hij staat op precies dezelfde plek waar de Duitsers in het begin van de oorlog een radarstation hebben gebouwd. De radar stond toen nog in de kinderschoenen en alles was nog even kolossal. Op de duintop stond een grote rechthoekige antenne voor de lange afstand, een Freya en daaronder een Würzburg, een grote schotelantenne, waarmee je vliegtuigen kon volgen. Een tweede bijbehorende schotel, waarmee je de eigen nachtjagers naar hun prooi kon leiden stond in de duinen van Hamster bij Domburg. In het voorjaar van 1942 heeft een Brits verkenningsvliegtuig vol electronica boven Walcheren uitgezocht hoe ver de Duitsers met hun radar waren en zij slaagden er zelfs in van lage hoogte scherpe foto's van het apparaat te maken. Prof. R.V. Jones schrijft in zijn fantastische boek 'The most secret war' dat aan de hand hiervan de Britse inlichtingendienst er in slaagde het geheim van het Duitse radarsysteem te ontrafelen, want dat werkte heel anders dan het geallieerde systeem. Zou de Zwamme dat allemaal weten? Hij staat er nog zo onnozel bij. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 28