DE PORTUGEES-ISRAELITISCHE BEGRAAFPLAATS TE MIDDELBURG door A. Vos Middelburg, niet ten onrechte monumentenstad genoemd, herbergt twee monumenten die, ondanks hun zeldzaamheid, in een deplorabele toestand ver keren. Het zijn Joodse monumenten die dreigen in verder verval te geraken. Het meest bekend is de synagoge, gebouwd in 1705, de oudste Nederlandse sy nagoge die ooit buiten Amsterdam werd gebouwd. Minder bekend, maar cultuur-historisch zeker niet minder belangrijk, is de Portugees-Israëlitische begraafplaats te Middelburg. Omdat in vroeger eeuwen in of rondom kerken werd begraven zijn Christelijke begraafplaatsen een vrij recent verschijnsel. Bovendien worden deze graven na verloop van tijd dikwijls geruimd. Joden hebben daarentegen hun doden altijd op speciale begraafplaatsen ter aarde besteld. In dit verband is het dan ook opmerkelijk dat het eerste bezit dat Abraham zich in het land Kanaan verwierf een begraafplaats was voor zijn vrouw Sara: de spelonk van Machpela bij Hebron. (Gen. 23). Het ligt dan ook voor de hand dat de oudste begraafplaatsen van ons land Joodse begraafplaatsen zijn. De oudste vinden wij bij Amsterdam en zij zijn gesticht in het begin van de 17e eeuw. Muiderberg voor de Asjkenasische Joden (1642) en Ouderkerk a/d Amstel (1614) voor de Portugese Joden. Beide begraafplaatsen zijn nog in ge bruik en tellen ieder tienduizenden graven. De teksten en versieringen op de stenen geven een goede indruk van de ontwikkeling van de funeraire kunst in deze Joodse gemeenschappen. Eveneens uit het begin van de 17e eeuw stamt een kleine Portugese begraafplaats in het huidige centrum van Rotterdam. Slechts een nietig grasveldje achter hoge flatgebouwen waar men slechts met moeite enige liggende stenen kan zien. Onbekend bij het Rotterdamse publiek en zelfs bij de omwonenden. De begraafplaats van Middelburg is de vierde van ons land. Niet geheel onbekend want omdat hier een van de grondleggers van het Engel se Jodendom ligt begraven heeft deze begraafplaats al in het begin van deze eeuw in de belangstelling gestaan. Nu de laatste jaren (na de publicaties van J.H. de Vey Mestdagh over begraaf plaatsen en van J.F. van Agt over synagogen) de belangstelling voor Joodse monumenten is toegenomen, groeit ook in Middelburg de interesse in dit stuk je Middelburgse geschiedenis. Een geschiedenis waarvan de wortels liggen in Spanje en Portugal. De Sefardiem Toen, na de verwoesting van de Tempel van Salomo (586 v. Chr.), inwoners van Jeruzalem in ballingschap naar Babyion werden afgevoerd, vluchtten vele bewoners van het koninkrijk Juda naar andere windstreken. De ballingschap van het Joodse volk, de diaspora, was begonnen; eeuwen voor het begin van onze jaartelling. In Noord-Afrika werden Elefantine aan de Nijl en Djerba voor de kust van Tunesië belangrijke Joodse gemeenschappen. De belangrijkste Joodse gemeenschap zou in Afrika het latere Alexandrië wor- 27

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 29