i^fV DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN K.v.K. no. 21.154 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal ISSN 0166-2325 18e jaargang nr. 2 - april 1989 Redaktie J. Beun M. J. v.d. Driest - Louwerse C.I. van Nieuwenhuyzen M.H. Rauwe - Labruyère L. Sinke - Boone Bijdragen voor De Wete kunnen worden ingezonden bij de redaktie van De Wete, p/a M. J. van den Driest - Louwerse, Laan van Wervenhove 5, 4353 BT Serooskerke. Kopij voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 15 mei 1989. Lidmaatschap der Heemkundige Kring Walcheren, inclusief abonnement 17,50 per jaar. Vaste medewerkers van De Wete: Walcheren in woord en beeld: F.A. Broeksma Dijkjes: A.H. van Dijk Boekbesprekingen: drs. P.W. Sijnke Bijdragen in dialect: C.I. van Nieuwenhuyzen Dagelijks Bestuur: Drs. P.W. Sijnke (voorzitter), Sint Janstraat 26, 4331 KC Middelburg, telefoon 01180 - 26609. J. den Hollander (secretaris), Essenlaan 7, 4334 BL Middelburg, telefoon 01180 - 27778. L.D. de Vlieger (penningmeester), IJsselstraat 110, 4335 KE Middelburg, telefoon 01180 - 27293. Giro 2405163, t.n.v. de Penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren. Aanmelden nieuwe leden bij mevrouw M.J. Daamen - van Houte, Warwijck- sestraat 19, 4351 BE Veere, telefoon 01181 - 1630.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 2