De begraafplaats Aan de Jodengang te Middelburg, achter een hoge heg, ligt nog steeds de oude begraafplaats. Nog steeds, want Joodse begraafplaatsen worden niet geruimd, hooguit onder strenge voorwaarden verplaatst zoals in Rotterdam na de oorlog is gebeurd. Hier liggen 93 graven, afgedekt door liggende stenen zoals gebruikelijk is bij Sefardische graven. De meeste stenen dragen Portugese opschriften, slechts 6 hebben Hebreeuwse teksten. Enkele Portugese opschriften worden wel afgesloten met de He breeuwse letters die de beginletters vormen van de tekst: 'Zijn (of haar) ziel zal zijn ingebonden in de bundel der levenden'. I, Samuël 25:29. Deze afsluiting vindt men vrijwel overal op Joodse grafstenen. Een aantal De gespreide handen wijzen op de oude priesteradel der Kohaniem, daarboven ook het symbool van de wereldlijke adel. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 34