stenen heeft gebeeldhouwde motieven die soms duiden op de adellijke afkomst van de overledenen. Ook vindt men stenen met een ander motief: gespreide handen. Deze handen zijn het symbool van de oude Israëlitische priesteradel: de Kohaniem, de Kohens. Nog altijd zijn het de Kohaniem, die in de synagoge het volk zegenen met ge spreide handen. Met de woorden van Numeri 6:24-26. De namen zijn welluidend. Namen als Gomes, Peres, da Costa, Pereira, Cou- tinho, Spinosa en nog vele andere namen zult U er aantreffen. Vele Middel burgse familienamen treft men ook aan in de namenlijst van de oudste Lon- dense synagoge. Middelburg was toen internationaal georiënteerd en de Portugezen waren dat niet minder. Ook liggen hier Portugese Joden begraven uit Antwerpen waar men in die tijd nog geen eigen begraafplaats had. De kalender is de Hebreeuwse. Het oudste grafschrift geeft als sterfdatum: 5416, 4 Elul. Een Middelburgse Spinoza! 33

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 35