In één grafschrift worden beide kalenders door elkaar gebruikt. Abigail de Luzeno Fallecio en 2 de Junio de 5454 De 2e juni van het jaar 5454, d.i. 1694! In de 65 jaar dat de begraafplaats werd gebruikt vonden er slechts 93 begra fenissen plaats. Wanneer dan ook nog een aantal vanuit Antwerpen werd be graven zal de Portugees-Joodse gemeenschap van Middelburg toch niet zo groot zijn geweest. Of werd ook vanuit Middelburg in Ouderkerk a/d Amstel begraven? Zoals toch ook gebeurde met Menasse Ben Israël. Enkele Hebreeuwse teksten bevatten woordspelingen zoals die van Jitschak Gomes (v. Duin, Zeeuws Tijdschrift) en van Josef Natan. Woordspelingen met eigen namen en bijbelteksten zijn op Joodse grafstenen geen zeldzaamheid. (Op de Asjkenasische begraafplaats aan de Walensingel zijn vele woordspelingen te vinden). Hier heeft ook Menasse Ben Israël zijn zoon Samuël begraven. Het grafschrift luidt: Sa (Sepultura) Do Doctor Samuël F° (Filio) do Haham (Rabbijn) Menasse Ben Israël Falesco em 4 Tishri 5418 Voor het laatst werd er begraven in 1721vanuit Antwerpen. Daarna verbood de Middelburgse overheid het begraven vanuit Antwerpen in verband met de daar toen heersende pest. De meeste Middelburgse Sefardiem waren toen al naar Amsterdam vertrokken en vanaf 1705 bestond ook al de Asjkenasische begraafplaats. Langzaam maar zeker werden de stenen overwoekerd en zakten de stenen weg in de grond. Totdat in het begin van deze eeuw Rev. I. Harris, een protestants Engels geestelijke, waarschijnlijk tevergeefs op zoek was naar het graf van Menasse Ben Israël maar wel het graf vond van zijn zoon. In een actie via de Jewish Chronicle werden gelden ingezameld voor de res tauratie van deze begraafplaats die in 1913 werd voltooid. Het graf van Samuël Ben Menasse kreeg een extra accent uit erkentelijkheid voor zijn ini tiatieven die hebben geleid tot de toelating van Joden in Engeland. Vele stenen zijn nu weer ernstig beschadigd en wanneer Middelburg dit monu ment wil behouden, dient restauratie niet al te lang op zich te laten wachten. Ondertussen rusten de nakomelingen van de Middelburgse Marranen tot in de lengte van dagen of, zoals onlangs een Amsterdamse rabbijn zei, 'Tot de grote dag'. Voor deze notitie werd gebruik gemaakt van 1. Encyclopaedia Britannica 2. Encyclopaedia Judaica 3. Memorboek M. Gans 4. Nederlandse Synagogen (Van Agt en Van Voolen) 5. De Synagoge (De Breffny) 6. Geschiedenis van Joden van Middelburg (Blom) 7. Zij lieten hun sporen achter (Meijer) 8. Sephardim, The spirit that has withstood the times (Huisman) 34

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 36