'k eleze In de vorige 'Wete' bespraken we enkele boekjes over architectuur. Deze maal wederom een boek over het bouwen: 'Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1948'. Dit schitterend ogende, zeer rijk geïllustreerde 142 pagina's tellende boek werd 4 november 1988 op een congres over de wederopbouw te Middelburg officieel gepresenteerd. Onder redactie van Koos Bosma, verbonden aan het Kunst historisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, belichten een aantal deskundigen de verschillende aspecten van de wederopbouw van Middelburg na het vernietigende Duitse bombardement van 17 mei 1940. In een recensie van 'Architectuur en stedebouw' in NRC-Handelblad werd gesproken over het Middelburg van na de wederopbouw als 'een bedenksel, maar wel een mooi bedenksel'. Dit nu is onzin. Want hoewel de verwoestingen in de binnenstad enorm waren (573 woon- en zakenpanden en 18 (semi-) open bare gebouwen werden weggevaagd of zwaar beschadigd), bleef gelukkig toch nog veel gespaard. Accoord, bij de herbouw werd de markt verkleind en de as daarvan verlegd (zie de plattegronden op pag. 28), verschillende straten verdwenen of veranderden van loop en nieuwe straten kwamen erbij. Daardoor verkreeg het stadshart een wezenlijk andere vorm en aanzien, maar 'Middelburg binnen de vesten' is beduidend groter dan de eigenlijke binnen stad. Bosma c.s. geven helder aan hoe de wederopbouw werd gepland en uitgevoerd (beschreven worden o.m. de grote invloed van de Duitsers o.l.v. dr. H. Roloff, de geestelijke vader van het begrip ruimtelijke ordening in Nederland; de organisatie van de wederopbouw door dr. ir. J.A. Ringers, 1940-1943; de invloedrijke rol van de traditionele architect ir. P. Verhagen (waarbij het begrip 'Delftse School' zou moeten worden genuanceerd, pag. 23); de herbouw van het Stadhuis (met de verschillende plannen van ir. Th. Haakma-Wagenaar); de wederopbouw van de Abdij en planning en bouw van de wijk 't Zand). 'Architectuur en stedebouw' is het resultaat van zes jaar interdisciplinair onderzoek, o.l.v. prof. dr. E.R.M. Taverne, in het kader van het langlopende project Wederopbouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Een eerste schriftelijke neerslag van dit onderzoek vormde het rapport 'De wederopbouw van Middelburg' (1983). Later volgden diverse deelscripties en artikelen in het tijdschrift (Plan). De publicatie in boekvorm kwam tot stand op initiatief van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Het boek is gericht op allen die zich beroepsmatig of an derszins bezighouden met architectuur, stedebouw, planning, monumenten zorg en restauratie. Verder geeft het een schat aan informatie aan historici en allen die geïnteresseerd zijn in de periode 1940-1945. Van de materiële cultuur gaan we naar de narratieve, de verhalende cultuur. Jan Zwemer maakt zich in de inleiding van zijn nieuwste boekje 'Een kist op zolder' boos over het feit dat sommigen Zeeland als een witte vlek op de cul turele kaart van Nederland beschouwen. Mij lijkt die boosheid terecht, want met de diversiteit aan cultuuruitingen, culturele instellingen en cultuursprei- 37

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 39