WETE(N)SW AARDIGHEDEN Waarschijnlijk heeft U het gezien. Aan het adresbandje en de acceptgiro. U 'zit in de computer'. Ook de Heemkundige Kring Walcheren ontkwam niet aan automatisering. Gelukkig. Want deze automatisering is het gevolg van de grote toeloop van leden in de afgelopen jaren. Elk kwartaal moesten zo'n 1000 bandjes van naam en adres voorzien worden met behulp van de bekende blauwe inkt en alcohol. Daarnaast éénmaal per jaar evenzoveel acceptgiro's. Mevrouw Jasperse - onze ledenadministratrice - heeft dit werk vijf jaar volgehouden. Als 'invaller' onze secretaris bijna twee jaar. Na zo'n twee tot drie dagen adresseren - al of niet met hulp van meelevende leden en/of bestuursleden (kwamen die soms op alcohol af?) zaten ze met blauwe handen (van de inkt) en een hoogrode kleur (van de inspanning) verdwaasd (van de alcohol?) te kijken. We zijn hen veel dank verschuldigd. In 1987 reeds besloot de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, tot aankoop van een heuse computer. Van de Postbank werd een programma gekocht. Want zonder programma werkt een computer niet. In het begin echter deed het ding het zelfs mét programma niet. Vervolgens bleek de bij het programma behorende handleiding zéér onvolledig. Het geheel begon overeenkomst te vertonen met de bekende paspoortaffaire. Maar déze zaak kwam goed! Na reparatie van de computer en extra instructie door de Postbank draait ie (de computer). Ook bleek één van de nieuwe bestuursleden leraar informatica te zijn (wisten we tevoren niet!). De penningmeester heeft wat kramp in zijn vingers van het 'intypen' van alle adressen (bijna 1200). Daardoor kan het voorkomen, dat Uw naam, Uw adres, of wellicht Uw titel niet helemaal in orde is. Wilt U in zo'n geval het adres bandje niet aan Uw oud papier voorraad toevoegen, maar - verbeterd - terug zenden aan de secretaris? Adres: Essenlaan 7, 4334 BL Middelburg. Hartelijk dank! Helaas kan het programma slechts twee voorletters afdrukken. Indien U het persé wilt, drie, maar dan staat er achter de derde voorletter geen punt. U bent dus gewaarschuwd! Alles kent zo z'n beperkingen. Belgische leden - die het zij hier speciaal benadrukt, toch van harte welkom zijn - kunnen helemaal niet 'in de computer'. Is geen mop! Die adressen houden we dan maar met de bekende blauwe inkt en alcohol bij. Blijft er toch animo om de secretaris te helpen bij het adresseren! Tot slot. Indien U reclame in Uw brievenbus vindt - bijvoorbeeld van post orderfirma's, die U 'winnende lotnummers toekennen' - dan moet U dat het bestuur niet verwijten. Er ligt namelijk een bestuursbesluit, waarbij uitdruk kelijk is uitgesproken dat het adressenbestand van de Heemkundige Kring Walcheren aan niemand ter beschikking wordt gesteld. Hopelijk blijft U nog lang 'in de computer zitten'. L.D.deV. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 3