'inheemse' leden, zich er ook voor opgeven. U ziet Uw woonerf dan eens op een heel andere manier. Voor 30,beziet U Walcheren vanuit een touringcar, U wordt tussen 10 en 10.30 uur met koffie/thee ontvangen in het restaurant van de Prov. Biblio theek, alwaar U de lunch gebruikt. Op het programma staan o.a. een lezing over de Westkappelse Zeedijk, die U 's middags in natura aanschouwt. En een gegidst bezoek aan de Kapel van Sint Maarten. Om 17.00 uur bent U weer terug bij het N.S.-station van Middelburg. Voor het gedetailleerde programma verwijzen we U naar de Wete van januari 1989. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van 30,op girorekening 1141511 t.n.v. F. Kruse te Middelburg, Michaelsdreef 2. Mocht de bus al vol zijn, dan plaatsen we Uw naam op een reservelijst. U krijgt tijdig bericht of U meekunt. Zo niet, dan wordt Uw bijdrage geresti tueerd. Opgave gaarne vóór 1 mei a.s, dus haast U! Woensdag 28 juni 1989 Ditmaal is Gapinge aan de beurt voor onze jaarlijkse avondwandeling. We verzamelen om 19.00 uur bij de molen in de Dorpsstraat. Aldaar ontvangt Molenaar Reynierse ons en vertelt een en ander over zijn molen. Vanaf hier hebben we een goed uitzicht op de Vliedberg aan de Snoeck Hurgönjeweg (in beheer van 'Het Zeeuws Landschap'). Van de molen wandelen we naar de Vliedberg aan de Schellachseweg. Vandaar gaat het naar de Ned. Herv. Kerk, waar we ontvangen worden door Ds. J. de Boer, die ons zal vertellen over de historie en restauratie van de kerk. Daar zal ook een kopje koffie geschonken worden. 41

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 43