FINANCIEEL VERSLAG OVER 1988 Inkomsten Uitgaven Volgnr. Omschrijving Bedrag Volgnr. Omschrijving Bedrag 1Batig saldo, overgebracht van 1987 17498,31 2. Kosten uitgave Wete 14057,46 3. Contributies over 1988 18214,75 4. Portokosten 2056,56 5. Achterstallige contributies 971,75 6. Kosten van sprekers 400,75 5a. Vooruitontvangen contributies 17,50 8. Zaalhuren en excursiekosten 541,10 7. Opbrengst publikaties 4620,70 10. Onkosten Veldnamencommissie 37,20 13. Rente 1027,82 12. Kantoorbenodigdheden en onkosten secretaris 1343,55 15. Bijdragen van de leden in de kosten van 14. Kosten registratie Kamer van Koophandel 60,— lezingen en excursies 678,25 16. Kosten uitgave De Veldnamen van Veere 3866,04 17. Opbrengst boek De Molen van Aagtekerke 1375,25 18Kosten jaarvergadering 130,75 19. Donaties 250,— 20. Kosten inventarisatie verzameling 'Van Wallenburg' 540,— 21Opbrengst boek Vertelsels van om 't Oekje 5058,20 22. Kosten uitgave De Molen van Aagtekerke 2469,80 26. Diverse kosten 592,66 28. Kosten automatisering 1920,— 30. Kosten uitgave Walacria 121,20 32. Kosten uitgave Vertelsels van om 't Oekje 3452,04 34. Batig slot, over te brengen naar 1989 18123,42 Totaal inkomsten 49712,53 Totaal uitgaven 49712,53

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 44