BEGROTING VOOR 1989 Inkomsten Uitgaven Volgnr. Omschrijving Bedrag Volgnr. Omschrijving Bedrag 1. Batig saldo, overgebracht van 1988 18123,42 2. Kosten uitgave De Wete 16000,— 3. Contributies over 1989 17500,— 4. Portokosten 2200,— 5. Achterstallige contributies 875, 6. Kosten van sprekers 700,— 7. Opbrengst van publicaties 3000, 8. Zaalhuren en excursiekosten 600,— 9. Opbrengst boek De Veldnamen van Veere 1750, 10. Onkosten Veldnamencommissie 300,— 11Subsidie van de gemeente Veere 3500,— 12. Kantoorbenodigdheden en onkosten secretariaat 1400, 13. Rente 1000,— 14. Kosten registratie Kamer van Koophandel 80,— 15. Bijdrage van de leden in de kosten van lezingen en excursies 17. Donaties L/r 8 8 1 1 16. 18. 20. Kosten uitgave De Veldnamen van Veere Kosten jaarvergadering Kosten inventarisatie verzameling 'Van Wallenburg' 8500,— 200,— 1200,— 22. Onvoorzien, waarin een reserve voor de veldnamenboeken 15218,42 Totaal inkomsten 46398,42 Totaal uitgaven ƒ46398,42

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 45