Men ga op een stillen middag eens luisteren naar die taal! Men zal zich dan met ons verheugen over de verrijking van onze onvolprezen Abdij Toen 4 maanden later, in mei 1940 praktisch de gehele Abdij door brand werd verwoest, bleef het Thoolse huis grotendeels gespaard, waarschijnlijk dankzij de asbestvloer, die bij de restauratie boven de zoldervloer was aangebracht. Alleen enige traptreden en het torendakje brandden af. Gelukkig vond algehele wederopbouw en restauratie van de Abdij na de Tweede Wereldoorlog weer plaats. De gehele Abdij met het in mei 1940 prak tisch gespaard gebleven Thoolse huis, staat weer in volle glorie. Reeds in 1941 werd het Thoolse huis betrokken door het Bureau voor de Bewaring van de Hypotheken en het Kadaster. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 7