WALCHEREN IN 1809 EEN KLEIN VERVOLG MUNCHAUSEN door G.J. de Rooij In de vorige WETE schreef ik over het curieuze boekje, waarin een Engels of ficier die deelnam aan de expeditie op Walcheren in 1809, zijn visie gaf op o.m. Walcheren. Ik eindigde met de vraag: 'wie was die officier?' en beloofde daarop terug te komen als daarvoor iets bekend mocht worden. Helaas echter, de naam is niet boven water gekomen en dat zal hoogstwaar schijnlijk ook wel niet gebeuren. In Engeland is daar n.l. al eens, naar me in middels is gebleken, onderzoek naar gedaan. Het resultaat was nihil. Wel heb ik een lijst gevonden van alle officieren die deelgenomen hebben aan de Engel se expeditie, maar om daaruit de schrijver van het boekje op te sporen... AT WALCHEREN: 01, Continuatie┬╗ Of TBI RENOWNED DA noNt iviriniia TRAVELS, ADVENTURES, EXPEDITIONS, AND EXPLOITS, AT fTALCUERF.N, THE DARDANELLES. TALAPERA, CINTRA, %c. II TillOOl COMBATS WITH EASTERN ARMIES; And tka Particular* of a fVondtrful TURTLE-FEAST HIT-H SIK WCON BOARD HIS YACHT, van riirtma to attack ploibibo. WRITTEN BY HIMSELF. LONDONi 01 J. JOBNtTOM, no. 101, emir BO. 87, iiiiariaATB-iTdlT 1811. Toevallig kreeg ik, vlak voordat ik dit schreef, ook het Zeeland-nummer van MAATSTAF (1). Tot mijn stomme verbazing vond ik daarin een cursiefje van de hand van Martin Ros, handelend over hetzelfde boekje. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 8