REACTIE OP Gelukkig vanuit een andere invalshoek dan mijn artikel. Over de auteur schrijft Ros: dat zich achter deze officier een schrijver laat vermoeden'. Maar verder komt ook Ros niet. Tenslotte is het wellicht aardig te vermelden dat naar aanleiding van de misluk te expeditie in 1811 in Londen een boekje verscheen 'Munchhausen at Walcheren'(2), waarin het beleid van Lord Chatham, de Engelse bevelhebber, op de korrel wordt genomen. Het verhaalt o.m. hoe Munchausen zich in een granaat naar het Vlissings kruitmagazijn laat schieten, een brandende lont aan de kruitvaten verbindt en vervolgens snel de benen neemt. (3) Al met al: helaas geen antwoord op de vraag, maar toch nog stof genoeg voor de toegezegde 'Letter from Flushing anno 19891'. Noten: (1) Hans Warren e.a., Zeeland waarom daarom, Amsterdam, Arbeiderspers, 1970. (Ook als septembernummer van Maatstaf)- (2) 'Munchausen at Walcheren' London, J. Johnston, 1811. (3) Iets meer hierover in: Jan Kuipers, 'Dwaallichten in de Delta', Goes, De Koperen Tuin, 1988, (blaz. 60-63). Tiendpalen De vraag over de (oorspronkelijke) functie van de twee palen die op de hoek van het Dorpsplein en ten noord-oosten van de Hervormde Kerk in Aagte- kerke staan - gedaan in de Wete van januari 1989, blz. 30 - deed de heer A. de Bree uit Oost-Souburg en de heer C. den Hollander uit Oostkapelle naar de telefoon grijpen. Beiden vertelden dat het hier gaat om z.g. 'tiendenpalen', grenspalen tussen verschillende stukken land, die dienden om te kunnen vaststellen hoeveel belasting de gebruikers aan de ambachtsheer dienden te betalen. De heer De Bree heeft er één in z'n tuin (168 Z-T 5), terwijl de heer Den Hollander vermeldde dat hij er zelf ook drie heeft. Over de betekenis van de nummering weten zij niets. Inmiddels is het aantal nog bekende tiendenpalen opgelopen tot 13 stuks. Alle palen voeren behalve een cijfercombinatie als inscriptie ook de letters Z-T. Het gekke is dat tot op heden niemand kan vertellen wat deze afkorting betekent. De algemene verwachting is echter dat de 'T' een afkorting is voor Tienden. Zowel de heer Den Hollander als de heer De Bree konden verder een aantal interessante gegevens aandragen rond deze palen, waaruit een aardig artikel voor dit blad is te vervaardigen. Dit moet u tot een volgende Wete tegoed houden. Als er ondertussen lezers zijn, die de betekenis van de afkorting Z-T nog kennen, horen wij dit graag. F. Broeksma 7

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 9