Reacties zoon van de familie Schonis, die aan de Schroeweg geboren is, kan zich de schuur links niet meer herinneren. Die moet dan dus, laten we zeggen, omstreeks 1925/1927 daar niet meer gestaan heb ben. Het wegdek van de Schroeweg was in het begin van 1939 reeds 'bestraat' met zoge naamde kinderkopjes, echter slechts tot het einde van de bomenrij, rechts op de foto. Links van de weg lag toen een fiets pad van 'schelpen', met om de 10 of 15 meter een stevige, rechtop gezette beton nen paal. Het hekje links op de voorgrond geeft toe gang tot de woning van de heer A. Puijpe. Woonhuis met schuur van de kivekerij 'Wal cheren van F.A. Hansen aan de Schroeweg te Middelburg (collectie B. Leijnse) De woning vaag zichtbaar op de achter grond is waarschijnlijk de woning van de bloemenkweker 'baas' De Wit.' Het huis met de rode pilaren Mevrouw W.J.M. Braat-Jongepier uit Vleu ten reageerde op het artikel over de Mid delburgse drogisterij van Schulte Thieme in De Wete van juli 1996. Van ongeveer 1950 tot begin 1954 heeft zij als verkoopster in deze winkel gewerkt. Over haar diensttijd schreef zij het volgen de: 'Bedrijfsleider was toen de heerAdrie van Varik, eerste verkoper Jan de Liefde. Verder waren er nog twee andere verkoop sters, iemand voor de boekhouding, een

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1996 | | pagina 39