er op te lichten: opmerkelijk is dat in alle vijf onderzoeksgebieden het percentage veldnamen dat eindigt op -weie vrijwel gelijk is, namelijk 30 tot 35 procent, terwijl voor de namen op -stik of -stikje een per centage van 6 a 10 procent geldt. West- kapelle is een uitzondering, want daar is het aandeel van veldnamen voor grasland Een oude veldnaam voor een nieuwe straat in Serooskerke (foto Leo Hollestelle) 14% en voor akkerland slechts 2%. Er zijn echter ook graslandnamen die niet op -weie en akkerlandnamen die niet op -stik(je) eindigen. Een andere toepassing is het gebruik van historische toponiemen voor naamgeving van gebouwen, straten en uitbreidings plannen. De nieuwe gemeente Veere hoeft geen straatnamencommissie in te stellen, want met 2.143 veldnamen kan zij nog evenzoveel nieuwe straten van een naam voorzien. Voor de naamgeving van het nieuwe woonzorgcomplex in Zoutelande heeft men onze derde uitgave De veldnamen van Biggekerke en Zoutelande geraad pleegd en het de naam De Zouteiandse tienden gegeven. Ook enkele nieuwe stra ten in de buurt hebben oude veldnamen gekregen. Het laatste deel De veldnamencommissie gaat nu begin nen met de zesde, hopelijk laatste uitgave. Geïnventariseerd moeten nog worden de veldnamen van de voormalige gemeenten Grijpskerke, Sint Laurens, Middelburg, Vlissingen, Oost- en West-Souburg, Arne- muiden en Nieuw- en Sint Joosland. Aan gespoord door de oproep van P.L. Tack uit 1942: "Laat ons de toponiemen verzame len, eer het te laat is," gaan we verder. We hebben echter nog maar weinig tijd, want het aantal mensen dat het Walcherse land schap van vóór oktober 1944 heeft gekend en bewerkt, neemt snel af. We vragen of u ons wilt helpen informatie door te geven over veldnamen van de gemeenten die wij nog moeten onderzoeken. Kent u zelf veldnamen of weet u iemand die onze veldwerkers kan informeren? Graag horen wij uw reacties. Leo Hollestelle en Aad de Klerk Literatuur: - A.P. de Klerk, 'Het onderzoek van Walcherse veldnamen,' in: Spiegel Historiael, 21ste jaar gang no. 2, februari 1986, pp. bO-65. - Rob Rentenaar, 'Namen op een eiland, bij het verschijnen van Veldnamen van Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder'in: Walacria, een kroniek van Walcheren deel 3, 1990, pp. 84-87. - M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland, Arnhem 1980 (2de druk). Het vijfde veldnamenboek is nog steeds ver krijgbaar bij de penningmeester.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 10