machine werden aangedreven. De andere twee werden door een dieselmotor aange dreven. Het leidingnet Bij de opening in februari 1884 bestond het buizenleidingnet uit 6.708 meter (door snede 125 mm) in de duinen en 3.546 meter in de stad Vlissingen (315 m door snede 125 mm, 2.222 m doorsnede 100 mm en 1.009 m doorsnede 80 mm). Al een maand later werd nog een leiding gelegd door de Walstraat-Palingstraat naar de gasfabriek en via een zinker onder de Keersluis naar de ponton van de Stoom vaartmaatschappij 'Zeeland'. Het personeel Het personeelsbestand bestond in 1886 uit vijf personen: een directeur (de heer Gruber), een machinist, een stoker-arbei der, een fitter en een arbeider. In 1899 waren er al zeven mensen in dienst van de Vlissingsche Duinwaterleiding Maat schappij: een directeur, een klerk, een chef-machinist, twee machinist-stokers, een fitter en een waterbaas. In het jaar 1932, tijdens de overdracht van het particuliere bedrijf naar de gemeente, Het pompstation nd 1953 zijn er één vrouw en zeventien mannen in dienst. De laatste directeur van de V.D.M. was D.L.H. van Raalte, die in 1907 in dienst trad bij de N.V. De financiën De boekwaarde van de jonge onderne ming was ultimo december 1884 119.691,331/2. Let wel, tot op de halve cent nauwkeurig. In 1885 werd er veel afgeschreven, maar door aankopen van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 15