Over kammen en kralen Een relatie tussen Walcheren Ribe door het zoute zeewater voor langere tijd verziltte. Maar Walcheren werd nog meer geteisterd, want ook de machinekamer en reinwaterkelders van opjager Sloedam lie pen onder water en later viel ook de dam- transportleiding van Zuid-Beveland nog uit. Alleen pompstation Biggekerke kon het toen kostbare drinkwater aan de bevolking van Walcheren blijven leveren. Het station draaide in die dagen op topcapaciteit, 4 februari was de recorddag: 2601 kuub. Het was ware roofbouw op het wingebied, met als gevolg dat het zoutgehalte schrikba rend omhoog liep. Het einde De Water Maatschappij Zuidwest-Neder land (WMZ), thans Delta Nutsbedrijven, besloot op 1 mei 1980 de winning en zui vering van het duinwater te Biggekerke stop te zetten. Na bijna een eeuw trouwe dienst van levering van drinkwater aan de Walcherse bevolking viel het doek voor het pompstation. Het wingebied vormt een door de provincie ingestelde zone voor het natuurgebied als bescherming tegen de bouwlustige mensheid. P. van Tuijl Eerder gepubliceerd in De Kenvelaar, december 1996. Geraadpleegde bronnen: - Gemeentearchief Vlissingen, archief gemeente inv.nrs. 177 en 537-544. - Archief gemeente Valkenisse, archief voorma lige gemeente Biggekerke 1880-1886. - "t Waterorgel'personeelsblad van de WMZ, diverse jaargangen. Foto's L. Schroevers, Vlissingen, en P. van Tuijl, Biggekerke Voor een eerder nummer van De Wete (1995/4) heb ik een artikel geschreven over Domburgse muntjes in relatie met de vondsten in het Deense Ribe. In dit artikel wil ik nog iets kwijt over andere vondsten waarmee een relatie kan worden gelegd tussen nederzettingen op Walcheren en dan met name Oost-Souburg en Denemar ken. Het gaat dan over de kammen, kralen en enkele ijzeren voorwerpen, waarvan een overeenkomst valt aan te tonen tus sen vondsten uit het Deense Ribe en Oost-Souburg. De wijk nemen Een probleem dat moeilijk te omzeilen valt, is het wegvallen van handelsactiviteiten van het oude Domburg (Walacria) met de aanval door de vikingen in 837. Het heeft er veel van weg dat de nederzetting toen

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 17