streken niet over de benodigde grondstof fen of materialen, waaronder rendiergewei en, als basis voor de vervaardiging van kammen, beschikten. Er zijn wel halffabri katen gevonden, waarover later meer. Uit Middelburg is één benen kam bekend, gevonden tijdens de opgravingen in de Abdij door Trimpe Burger in 1961. In Dom- gen op het maaiveld uit de tiende eeuw. Daarbij zijn overigens geen vondsten gedaan die meer kunnen vertellen over handelswaar. In Domburg is het duinzand over de ver nielde nederzetting gestoven, die daarna grotendeels in de loop der tijden door de zee is verzwolgen. Misschien ligt er nog burg zijn geen kammen gevonden. Is het dan toch zo dat in die periode de handel zich concentreerde in Oost-Souburg? Dat lijkt al te boud. Ik denk eerder dat in Mid delburg nog niet veel vondsten zijn gedaan omdat over die oude nederzetting alweer zoveel andere gebouwen zijn neergezet dat resten uit die tijd nog verborgen liggen onder meters ophogingslagen, wat zowel blijkt uit de opgravingen van 1961 als die van een aantal jaren geleden. Op het Abdijplein werd een put gegraven van vier meter diep en toen pas zaten de archeolo- Vergelijking van in Ribe vervaardigde kammen van bot (uiterst links) en in Oost-Souburg gevonden kammen (daarnaast) toont aan dat ze in dezelfde traditie zijn geworteld. De manier waarop ze zijn gemaakt, is gelijk. Alleen de versieringen zijn verschillend. Hetzelfde geldt voor een in 1961 in Middelburg gevonden benen kam. Een zelfde vergelijking als bij de kammen kan worden gemaakt bij de kralen. Boven kralen uit Ribe, daaronder een van de weinige vondsten van glas uit Oost-Souburg. De kleuren zijn bont en variëren van rood, blauw en wit tot geel, groen, zwart en wit, met vele variaties. genoeg onder het zand, maar kammen en kralen zijn er tot nu toe niet gevonden. Wel andere voorwerpen die licht kunnen wer pen op een relatie tussen het vroege Dom burg en andere Westeuropese handels-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 19