gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Begrafenisgebruiken Versierde mesheften Over kammen en kralen 26e jaargang nummer 3 juli 1997 DeWete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 1