J. Agelink van Rentergem De maker van de Bellinkbrug te Middelburg. Een reactie In De Wete's van januari en april 1997 werd geschreven dat niet bekend is wie de Bellinkbrug in Middelburg heeft gemaakt. Van een collega van het Rijksarchief in Zeeland kreeg ik een tip dat uit de dubbele gemeenterekeningen van Middelburg uit 1855, aanwezig in het archief van het pro vinciaal bestuur van Zeeland, blijkt wie de maker is. De letterlijke tekst van artikel 92 van die rekening luidt namelijk: "Nieuwe ijzeren draaibrug en verwijding kaaimuren: Aan J.A. van Rentergem op rekening den aannemingssom voor de daarstelling eener nieuwe ijzeren draaibrug." De aan- neemsom bedroeg 13.400,-. In de dubbele rekening van 1856 wordt onder artikel 51 vermeld dat Johannes Agelink van Rentergem buiten het bestek uitgevoerde metselwerkzaamheden aan de kaaimuur bij de in 1855 daargestelde 'Bel- lingbrug' heeft verricht voor het bedrag van 2.500,-. Ik vermoed dat Van Rentergem de brug in elkaar heeft gezet en dat de onderdelen door hem zijn besteld bij een ijzergieterij. Misschien bij de in 1850 te Middelburg opgerichte gieterij van Boddaert, of toch buiten Zeeland? Wellicht biedt een onder zoek in het archief van Boddaert nog aan knopingspunten. Het is overigens wel aardig om hier nog enkele interessante feiten over Van Ren tergem op een rijtje te zetten. Johannes Agelink van Rentergem werd geboren te Middelburg op 14 oktober 1806 als zoon van blikslagersbaas Johannes van Renter gem en Anna de Witte. Bij zijn doop op 26 oktober van hetzelfde jaar waren getuigen Lieven Wouter Agelink als peter en Johan na Agelink als meter. L.W. Agelink was eigenaar van het 'Malieniers pakhuis' met de vijftiende-eeuwse houten gevel in de Lange Delft, wijk B nr. 125. In de histo- risch-topografische atlas Zelandia lllustrata vinden we een afbeelding van dit pakhuis uit 1816. De houten gevel is in 1888 ver- Hef Malieniers pakhuis van L.W. Agelink te Middelburg, 1816 (Rijksarchief in Zeeland, KZGW, Zelandia lllustrata deel II, nr. 716) wijderd en bevestigd aan de zijgevel van het toenmalige museum van het Zeeuwsch Genootschap in de Wagenaarstraat en is daar nu nog steeds te bewonderen. We keren terug naar blikslager Johannes van Rentergem, die wegens blindheid zijn bedrijf in 1826 moest beëindigen. Waar schijnlijk nam zijn zoon toen de zaak over. In 1874 bleek deze volgens het adresboek van Middelburg woonachtig aan de Bogardstraat D 41 en deed hij "in ijzer, slijpstenen etc." Hij overleed in 1876.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 36