Laat het De Wete weten regels gesteld inzake de gemeentelijke brandweer en de organisatie ervan. Voor de vrijwillige brandweerman of -vrouw is er sedert het begin van de jaren negentig een 'Besluit brandweerpersoneel'." "Nu de gemeente Veere sinds 1 januari 1997 groter is geworden, wordt er gespro ken over de brandweerpost Veere." De heer H. Hillebrand uit Middelburg kan meer vertellen over de oorzaak van de brand in de schuur van D. Kasse Johsz. op Zanddijk in 1933. "Als gevolg van het bijvullen van de tank van de dorsmachine ging de schuur in vlammen op. De dorsmachine die in de schuur stond, bestond uit een mobiele eencilinder-motor met een groot vliegwiel dat ook dienst deed als riemschijf om door middel van een betrekkelijk lange riem het drijfwerk van de dorsmachine in beweging te brengen en te onderhouden. Tijdens de brand kon iedereen die zich op de machi ne en in de schuur bevond een veilig heenkomen vinden, al kwam een van de tijdelijke helpers bijna zonder broek aan naar buiten hollen, want hij had even klem gezeten. Of er onverantwoord is gehan deld, is lang de vraag gebleven; de kan tonrechter in Middelburg heeft deze zaak uitvoerig behandeld vanwege de verzeke ringen. Een leraar van de Ambachtsschool te Middelburg, tevens verbonden aan de Middelburgse brandweer, heeft het loonbe drijf met raad en daad bijgestaan." H Zeeorganismen De heer P. Schout uit Vrouwenpolder heeft een bijzondere ervaring gehad met het door Henk Remijn in zijn artikel over Wal- cherse namen voor zeeorganismen beschreven verschijnsel zeelicht (De Wete, april 1997). "Op de fatale datum van het bombarde ment op de zeedijk bij Rammekens (7 oktober 1944) waren wij met ons gezin geëvacueerd bij mijn schoonouders op de hofstede 'Trianon' te Ritthem. In verband met overstromingsgevaar zijn wij met z'n allen op de zolder gaan slapen, 's Nachts ben ik op mijn blote voeten naar beneden gegaan om een kijkje te nemen. In het huis stond ongeveer 30 centimeter water, want het was ondertussen vloed gewor den. In de voorkamer lagen op de vloer zogenaamde Genemuider matten. Deze waren gaan drijven. Ik schopte er tegen en tot mijn verbazing zaten deze vol met zee- vonk. Het was een zee van licht in de kamer. Ondanks de nare toestand waarin wij ons bevonden, was dat een fantasti sche gewaarwording." Oud Walchers bierrecept De heer M.E. Nordlohne uit Vlissingen zou graag de juiste bewerking en de juiste hoeveelheden willen weten van een recept voor de bereiding van bier zoals dat vroe ger op Walcheren werd gebrouwen. Het recept luidt: "Hop en gerst koken en zeven en het vocht toevoegen aan een emmer water waarin reeds aanwezig: dik- drop, bruine suiker, Buisman en wat gist.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 39