De Wete weet het Hiermee stevige beugelflessen vullen, die drie tot vier weken in de kelder zetten (bij gebruik voorzichtig openen)." Uw reacties aan de redactie. Meinersweg of Meindersweg De heer J. Volmer uit Wagenberg (Noord- Brabant) was vorig jaar zomer op vakantie op Walcheren en tijdens een fietstocht stuitte hij op twee verschillende schrijfwij zen voor een en dezelfde weg. Het gaat om de Meindersweg of Meinersweg, lopend tussen de Middelburgse Straatweg ten oosten van Koudekerke tot aan de Hoogelandseweg. Vier keer wordt de naam van de weg met een bordje aangeduid. Drie keer als Meinersweg en één keer als Meindersweg. De laatste benaming komt voor ter hoogte van de Steenheulweg. Wie kan ons vertellen waarom deze twee verschillende schrijfwijzen voorkomen en welke de juiste is? Reacties aan de redactie. Wie herkent dit? We ontvingen reacties op de foto's die mevrouw Van Langevelde uit Serooskerke had ingestuurd (De Wete, april 1997). Mevrouw Geschiere uit Biggekerke her kende op beide foto's haar moeder, dezelf de vrouw die ook al in De Wete van janu ari van dit jaar was afgebeeld bij het artikel 'Nooit op z'n burgers'. De auteur van dat artikel, mevrouw K. Stroo-Louws, weet ook te vertellen dat het Zoutelande betreft. De bovenste foto is de winkel van Andries Louwerse en diens stiefdochter Kaatje Meijers in de Langstraat. Kaatje zorgde voor de winkel, waar niet alleen zuivel te koop was, maar alle voorkomende dingen zoals dat vroeger gebruikelijk was: kruide nierswaren, stroop, groene zeep, bokking, soda, petroleum, stokvis, enz. Mevrouw Stroo weet bijna zeker dat de groep men sen die voor de winkel staat, niet aanwezig was bij een kranslegging, want voor zover zij weet is daar nooit een gedenkteken geweest. Zij denkt eerder aan een trouw partij, want aan de andere kant van de straat was het gemeentehuis. Mevrouw Geschiere denkt dat de plechtigheid in de Langstraat te maken had met de onthulling van een steen in het gemeentehuis. De Langstraat is er niet meer; die heeft moe ten wijken voor de dijk in 1958. De andere foto is gemaakt in de Smids straat, tegenover de school waarin nu dis cotheek Jojo is gevestigd. Beide foto's zijn genomen in de jaren 1936/'37. Mevrouw Stroo weet nog de namen van de meeste personen die er op afgebeeld staan.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 40