z5 Activiteiten richting en strandjutters. Geheel tegen zijn gewoonte in week Verhagen enigszins af van zijn uitgangspunten. Het resultaat is tot op heden te zien: huizen met één verdie ping, een voordeur en twee of drie ramen. De door Johan de Koning getoonde dia's verduidelijkten zijn betoog. Steeds kwa men reacties van herkenning uit de zaal. Veel van de aanwezigen zullen voortaan misschien minder achteloos voorbijgaan aan de vaak zo bekende elementen van het naoorlogse Walcheren. En was het toeval of niet, dat juist op deze Het door D. Roosenburg ontworpen nieuwe gemeentehuis van Westkapelle aan de Markt, gebouwd in 19521'53 (Rijksarchief in Zeeland, KZGW, prentbriefkaarten) 28ste mei de Marshall-hulp aan Nederland werd herdacht? Mede dankzij deze hulp is het mogelijk geweest Walcheren weer op te bouwen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. R. Kruse-ter Avest $0 Woensdag 17 september 1997 Deze avond zal de heer dr. J.L. Krabben dam, wetenschappelijk medewerker bij het Roosevelt Study Center te Middelburg, een lezing houden over de emigratie van uit Zeeland naar Amerika vanaf het mid den van de negentiende eeuw. Tevens zal een film worden vertoond over

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 47