rfllt 11 1 1 I O Ite 1 1 J V; /6 30!q y Feiten en mededelingen «uw J i ,»i m? A f*: m Q mm' '*m ri rv-; S i t s F 35 - 1 Trainingscentrum brandweer Vlissingen, Oostelijke Bermweg, Buitenhaven Vlissin gen, 19.00 uur. Expositie zijde In het Zijdemuseum te Grijpskerke is alles te zien over het hele proces van zijderups, inspinnen, afhaspelen tot en met het Woensdag 29 oktober 1997 Het Zeeuws Museum heeft plannen om in 1999 een grote expositie over Zeeuws zil ver te houden. De expositie zal begeleid worden door een uitvoerige publikatie. Deze avond zal de conservator van het Zeeuws Museum, mevr. drs. H.P.S.M. van den Donk een toelichting geven over het nu lopende onderzoek en de vele witte vlekken die nog in kaart gebracht moeten worden. Het onderzoek omvat alle gebie den in Zeeland waar zilver is geprodu ceerd, inclusief Zeeuwsch-Vlaanderen. Een interessant aspect zijn de relaties met belangrijke Vlaamse zilvercentra als Brug ge, Gent en Antwerpen. Tevens bestaat deze avond de mogelijk heid om door u meegebrachte Zeeuwse zilveren voorwerpen te laten bekijken/taxe ren door de heer mr. S.A.G. Begeer van Koninklijke Begeer. De heer Begeer is een van de deelnemers aan de werkgroep Zeeuws zilver die nu onderzoek doet ten behoeve van de komende tentoonstelling en de publikatie. Aula Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg, 20.00 uur. WLVvG geweven en handbeschilderde zijde-eind- produkt. De geschiedenis van de Zeeuwse zijdeteelt komt uitgebreid in het museum aan de orde. Ook worden er twee afzon-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 49