derlijke tentoonstellingen gehouden: van 31 mei t/m 26 juli 'Vlindertekeningen in kleur' van L.W. Willeboordse en van 29 juli t/m 27 sep tember 'Handbeschilderde zijden quilts' van Nelleke van de Wege en 'Borduursels op zijde' van Els van Baarle. Het museum is tijdens deze tentoonstellingen geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur. Het adres is Kerkstraat 1 te Grijpskerke. Samen met de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg organiseert het Zijdemuse um een tentoonstelling onder de titel 'Van zijdeworm tot boekenworm'. Tentoon- Riet Daamen, bedankt! gesteld worden boeken, waaronder antiquarische, over en van zijde. De tentoonstelling is opge steld in de hal van het gebouw en te zien tijdens de openingstijden. Het adres is Kousteensedijk 7 te Middelburg. Bijnamen In bijna iedere plaats schijnen wel mensen te zijn die ooit eens een lijst(je) hebben opgesteld van in die plaats gebruikte bij- of scheldnamen. De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek heeft een klein onderzoek naar dergelijke namen inge steld en is zeer geïnteresseerd in (kopieën van) eventuele lijsten en andere informatie over dit onderwerp. Als u informatie voor de vereniging heeft, kunt u deze opsturen naar de redactie van de Wete. Wij zorgen er dan voor dat een en ander op de juiste plaats terecht komt.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 50