(Nog meer) reacties Geraadpleegde bronnen: - A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel I (1970). - H.G. Hamaker, De rekeningen der grafelijk heid van Zeeland onder het Henegouwsche Huis, twee delen (1879-1880). - H.J. Smit, De rekeningen der graven en gra vinnen uit het Henegouwsche Huis, deel II, nalezing (1929). - Algemeen Rijksarchief Den Haag, Register van de bewijzen van de 25 deniers van elk gemet van de bede in Zeeland in 1308 (reg. EL. 36). - De Veldnamen van Koudekerke W. (1980). - Kaart van de koorn tienden in Walcheren (in het bezit van Jan Roose te Koudekerke). - P.K. Dommisse, Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg (1904). IJskarretje Op de voorzijde van de juli-Wete staat een ijskarretje afgebeeld van C. Schoonen- boom. De vraag was of iemand weet waar het karretje vandaan kwam. We ontvingen enkele reacties. C. (Kees) Schoonenboom had een uit spanning, genaamd De Roode Leeuw op de Markt in Domburg. Hij had ook een ventvergunning voor ijs. Zijn vrouw Leentje stond vaak met de ijskar onder aan de dui nen bij het badstrand in Domburg, bij Klein Zonneduin aan wat nu heet de Nehalen- niaweg/Badstraat. Mevrouw C. Hoogendoorn-Wisse uit Domburg heeft de foto aan mevrouw Schoonenboom laten zien. Zij is 94 jaar en woont in Ter Mantelinge in Domburg. Zij herkende zichzelf meteen en wist ook waar en wanneer de foto genomen was (jaren dertig). Overigens vertelde de heer K. Kareis ons nog dat de luxe van de badplaats Dom burg zich aftekende in het minimumtarief van het ijs van 3 cent, terwijl de goedkoop ste ijsjes in Middelburg en Vlissingen 1 a 2 cent kostten. Versierde mesheften We ontvingen ook een reactie op het arti kel van de heer P. Brouwer over versierde mesheften (De Wete, juli jl.). Een geïnte resseerde lezer vroeg zich af hoe de auteur aan het bestaan van schedes met

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 41