gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: 800 jaar Koudekerke 100 jaar Kaljouw oud papier Ijskelders in Middelburg 27e jaargang nummer 1 januari 1 998 DeWete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1998 | | pagina 1